Col·labora amb nosaltres

La teva aportació en bones mans

Escull el tipus de donació que vols fer. Si vols donar a la Fundació o a una causa concreta, segueix els nostres projectes.
Volem compartir amb tu tots els aspectes de la nostra feina.
A més, totes aquelles persones que fan donacions econòmiques a la Fundació gaudeixen de beneficis fiscals recollits a la Llei 49/2002. És a dir, aquelles persones que realitzin donacions poden arribar a recuperar fins al 80% de la donació al fer la declaració de la renda.
Aquest fet és un gran impulsor a l’hora de fer donacions ja que totes les parts es veuen beneficiades.

Fes donacions puntuals o periòdiques des del nostre web