COVID - 19

Entitat:
Beneficiaris: 
Socis i sòcies del Club Muntanyenc Sant Cugat

Duració:
2021

Descripció del projecte:
El CMSC, mitjançant les seves seccions, realitza un nombre considerable d’activitats de muntanya, atletisme, culturals i socials. L’impacte de la COVID-19 en el CMSC ha estat i és considerable.
La COVID-19 ens ha obligat a suspendre, durant aquest any que portem de pandèmia, gran part de les activitats del Club. A hores d’ara n’hem pogut recuperar algunes, però l’impacte de la pandèmia seguirà afectant al Club, encara que en menor mesura, en els propers mesos i qui sap fins quan durarà.
La minva d’activitats ha disminuït significativament els ingressos i com a conseqüència d’això l’economia del Club s’ha vist afectada, ateses les despeses fixes que té el Club.
L’activació de la web de la FCMSC ens permet de tenir una eina útil per fer donacions solidàries adreçades a donar suport a les pròpies activitats i l’economia del Club.

Objectiu:
Donar suport a les activitats i a l’economia del Club Muntanyenc Sant Cugat.