Fer una donació

A continuació pot efectuar una donació cumplimentant els següents camps:


ENTITAT:
Club Muntanyenc Sant Cugat
PROJECTE:
Donacions CMSC i COVID - 19
NIF/NIE:
NOM:
COGNOMS:
PROVINCIA:
E-MAIL:
TIPUS PAGAMENT:
IMPORT (€):
FORMA PAGAMENT:
IBAN: