Fer una donació

Aquest tipus de col·laboracions gaudeixen dels beneficis fiscals recollits a la Llei 49/2002, per la qual les persones o empreses tenen dret a deduir els donatius en la declaració de la renda o de les societats.