La Fundació

Qui som?

La Fundació Club Muntanyenc Sant Cugat neix l’any 2003 vinculada al Club Muntanyenc Sant Cugat, que és el principal destinatari de les finalitats i activitats de la Fundació.
La Fundació té com a finalitat la d’estimular i fomentar tota classe d’iniciatives socials, culturals i esportives per tal que, amb el seu suport econòmic i promocional, en faciliti la seva realització.
L’elecció dels beneficiaris i les regles per a l’assignació i aplicació dels recursos a les finalitats establertes corresponen al Patronat de la Fundació.

Què fem?

Donem suport a causes solidàries amb projectes de caràcter esportiu, cultural i social relacionats amb Sant Cugat, amb l’objectiu de contribuir i promoure el mecenatge i una societat més inclusiva i igualitària. 
«Volem apropar-nos a la gent de Sant Cugat»

Cada donació és important

Gestionem les donacions de manera que puguin anar dirigides a la Fundació o a projectes concrets.