Obrim camí

DONACIONS: 21 | RECAPTAT: 950 €
Entitat:
Beneficiaris:
Persones amb mobilitat reduïda 
 
Duració:
Projecte iniciat l’octubre de 2021 amb voluntat de continuïtat / sense data final
 
Pressupost total del projecte:
Despeses anuals de manteniment de la cadira, assegurances, desplaçaments… 
Cost anual estimat 1.000 €
Compra d’una nova cadira Joëlette-elèctrica 6.735 €
 
Descripció del projecte:
Obrim Camí és un projecte del CMSC per fer sortides a espais naturals portant a persones amb mobilitat reduïda (PMR) que necessitin cadira Joëlette per poder fer l’activitat i amb especial atenció als infants.
Per això s’ha creat un grup de persones voluntàries que reben formació en diferents aspectes: conducció de la cadira Joëlette, acompanyament de persones amb discapacitat, manteniment de  la cadira.
Actualment el CMSC disposa d’una cadira Joëlette-elèctrica.
 
Objectius:
  • Incentivar i acompanyar persones amb mobilitat reduïda a gaudir de la natura.
  • Ajudar la creació d’altres grups similars d’altres entitats.
  • Afavorir la inclusió de persones amb discapacitat a activitats organitzades pel club.
  • Donar especial atenció als socis que per motius de salut no poden accedir a la muntanya.