Òrgans de govern

El patronat

El Patronat de la Fundació està compost per un total de setze membres, nou dels quals són membres de la Junta Directiva del Club Muntanyenc Sant Cugat i addicionalment per vuit socis i sòcies de l’entitat Club Muntanyenc Sant Cugat
 
1. PRESIDENT
Silvano Bendinelli Berti
 
2. VICEPRESIDENT
Fernando Cortizo López
 
3. VICEPRESIDENTA
Amàlia Roig Blasco
 
4. SECRETÀRIA
Iris Casabona Sánchez
 
5. TRESORER
Oliver Giralt Espot
 
6. VOCALS
Trinidad Fernández Santos
Ferran Muray Armengol
Inmaculada Pueyo Masi
Jesús Gràcia Lázaro
Eulàlia Carrasco Rivases
Francesc Duch Altet
Rosa Maria Pennella Ponzo
Francesc Cruces Socasau
Alfredo Arechavala Torre
Joan Carles Alayo Manubens
Maria Vendrell Aubach
Ignasi Gonzalvo Heras
Francesc Mullerat Campanera

Comissió executiva

El Patronat queda representat en la “Comissió executiva” pel que fa a la gestió i coordinació de projectes. La comissió executiva està formada pels següents membres:
 
Joan Bel Comòs (coordinador) 
Jaume Pujol Anglada
Silvano Bendinelli Berti
Amàlia Roig Blasco
Fernando Cortizo López