Òrgans de govern

El patronat

El Patronat de la Fundació està compost per un total de setze membres, nou dels quals són membres de la Junta Directiva del Club Muntanyenc Sant Cugat i addicionalment per vuit socis i sòcies de l’entitat Club Muntanyenc Sant Cugat
 
1. PRESIDENT
Joan Bel Comós
 
2. VICEPRESIDENTA 1a
Alba Martinez Picó
 
3. VICEPRESIDENT 2n
Fernando Cortizo Lopez
 
4. SECRETÀRIA
Amàlia Roig Blasco
 
5. TRESORER
Joaquin Hernandez Martin
 
6. VOCALS
Francesc Mullerat Campanera
Oliver Giralt Espot
Eulàlia Camps Vidal
Jaidy Baringo Bo
Silvano Bendinelli Berti
Francesc Cruces Socasau
Francesc Duch Altet
Ramon Palacio Leon
Núria Costa Galobart

Comissió executiva

El Patronat queda representat en la “Comissió executiva” pel que fa a la gestió i coordinació de projectes. La comissió executiva està formada pels següents membres:
 
Joan Bel Comos
Jaume Llugany Graño
Alba Martinez Picó
Fernando Cortizo Lopez
Amàlia Roig Blasco