Projectes

Atletisme adaptat i inclusiu - Secció d'atletisme CMSC

La secció d’atletisme del Club Muntanyenc Sant Cugat gestiona aquest projecte des de l’any 2011.
La seva finalitat és la de potenciar l’atletisme i la pràctica de l’esport en persones amb discapacitat, considerant les capacitats específiques dels i les atletes. Té tres línies d’actuació en les que s’hi fomenta el desenvolupament d’aquestes capacitats.
DONACIONS: 2 | RECAPTAT: 200 €

Portàtils per eliminar l'escletxa digital

Labdoo és una entitat que recull, repara i reparteix ordinadors que ja no s’utilitzen arreu del món. 
Opera 100% a través de l’economia circular i del voluntariat tan català com d’arreu del món i no accepta donacions monetàries excepte per mantenir el cost dels seus servidors. El 100% de les donacions monetàries rebudes a través d’aquesta campanya anirà destinat a pagar els costos de la plataforma estimats en 4000 euros/any.
DONACIONS: 9 | RECAPTAT: 920 €

Obrim la Fundació a la ciutat de Sant Cugat

La FCMSC pretén col·laborar amb entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Sant Cugat ajudant a la recaptació de donacions.
La creació del projecte de la FCMSC genera unes despeses de manteniment i gestió. 
DONACIONS: 1 | RECAPTAT: 150 €

Obrim Camí

Obrim Camí és un projecte del CMSC per fer sortides a espais naturals portant a persones amb mobilitat reduïda (PMR) que necessitin cadira Joëlette per poder fer l’activitat i amb especial atenció als infants.
DONACIONS: 21 | RECAPTAT: 950 €

Comunicació gent gran i TICs

DELTA gent activa es una associació sense ànim de lucre, que mitjançant el seu projecte Comunicació Gent Gran i TICsofereix a la Gent Gran, activitats, i serveis socioculturals de tipus transformador, per ajudar-los a superar l’aïllament i les barreres que els imposen les TICs, les anomenades noves tecnologies, gracies a la millora de les seves competències tecnològiques. 
DONACIONS: 2 | RECAPTAT: 250 €

Fotorelats

L’Associació Familiars amb Alzheimer Vallès Occidental amb el seu projecte Fotorelats vol mantenir actives les capacitats de les persones grans que sovint per les pròpies pèrdues o de l’entorn més proper les porten a “no tenir ganes de res”, a sentir-se soles i invalidades. S’utilitza el treball amb la fotografia i va dirigit a persones grans sense diagnòstic però que noten pèrdues de memòria. 
DONACIONS: 2 | RECAPTAT: 150 €

Projectes finalitzats

Recepció de projectes