Projectes

Atletisme adaptat i inclusiu - Secció d'atletisme CMSC

La secció d’atletisme del Club Muntanyenc Sant Cugat gestiona aquest projecte des de l’any 2011.
La seva finalitat és la de potenciar l’atletisme i la pràctica de l’esport en persones amb discapacitat, considerant les capacitats específiques dels i les atletes. Té tres línies d’actuació en les que s’hi fomenta el desenvolupament d’aquestes capacitats.

Portàtils per eliminar l'escletxa digital

Labdoo és una entitat que recull, repara i reparteix ordinadors que ja no s’utilitzen arreu del món. 

Donacions CMSC i COVID - 19

L’impacte de la COVID-19 en el CMSC ha estat i és considerable.
L’objectiu de les donacions és donar suport a les activitats i a l’economia del club. 

Obrim la Fundació a la ciutat de Sant Cugat

La FCMSC pretén col·laborar amb entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Sant Cugat ajudant a la recaptació de donacions.
La creació del projecte de la FCMSC genera unes despeses de manteniment i gestió. 

Rodamunt

Rodamunt és una associació sense ànim de lucre que fa possible a les
persones amb mobilitat reduïda gaudir de la muntanya i l’entorn
natural mitjançant les cadires Joëlette.

Recepció de projectes