Recepció de projectes

La Fundació Club Muntanyenc Sant Cugat pretén col·laborar amb entitats sense ànim de lucre de la ciutat ajudant a la captació de donacions.
Si tens un projecte de caire social, cultural o esportiu i vols que gestionem les teves donacions, contacta’ns!
PROJECTES
Les sol·licituds seran avaluades i acceptades per una comissió nomenada pels patrons de la FCMSC.
GESTIÓ
La FCMSC gestiona els ingressos i els fa arribar a l’entitat destinatària.
DESPESES
La creació i gestió del projecte de la FCMSC  genera les següents despeses:
  • Desenvolupar l’aplicació web per gestionar les donacions.
  • Cost d’administració (comptabilització, declaració M.182 a Agència Tributària, gestió…)
  • Cost de les comissions bancàries que apliquen les entitats financeres.
  • Costos de comunicació i difusió.
FINANÇAMENT
L’entitat sol·licitant farà un únic ingrés inicial de 50€ a la FCMSC en el moment d’acceptació del primer projecte.
S’aplicarà un percentatge (no superior al 5%) del total recaptat per la FCMSC als diferents projectes per tal de cobrir les despeses.

1

Recepció de projectes

Avaluació de la idoneïtat de la proposta i la seva acceptació o no per part de la comissió.

2

Posada en marxa

Incloure el projecte a l’aplicació web amb possibilitat de definir la seva durada i un límit d’import per finalitzar-lo.

3

Comunicació

Fer tasques de comunicació en coordinació amb l’entitat sol·licitant.

4

Avaluació i seguiment

Seguiment i avaluació continuada amb l’entitat per part de la FCMSC.

Explica'ns el teu projecte o la teva necessitat